Η εντυποδιανομή DOOR TO DOOR δίνει τη δυνατότητα ιδιαίτερα στοχευμένης διαφήμισης, καθώς μπορούμε να ορίσουμε επακριβώς το στόχο.